Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.09.2023 r.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest:

Media Factory Sp z o.o. ul. Krzysztofa Kolumba 5d/4 70-035 Szczecin, NIP 9552573313, KRS 0001043669
Przetwarza dane osobowe zebrane od klientów firmy, który funkcjonuje pod nazwą „photofactory.pl”

Kontakt z firmą:
Formularz kontaktowy na stronie www.photofactory.pl
tel. 880123200 lub e-mail: studio@photofactory.pl

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez firmę, przyjęty został dokument zwany Polityką Prywatności. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

III. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe gromadzimy, gdy podpisujesz umowę na wykonanie usługi fotograficznej oraz podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.photofactory.pl

IV. Podstawa, cel i zakres przetwarzania

Administrator przetwarza dane klientów w różnych celach, w różnym zakresie oraz na różnych postawach wskazanych w RODO.

1. Sporządzenie umowy między Administraterem danych a Klietem.

Klienci mogą również składać zamówienia na wybrane usługi. W przypadku składania zamówienia, Klient będzie proszony o podanie danych niezbędnych w celu sporządzenia umowy.
Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy (wykonanie usługi) lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

2.Dochodzenia i egzekucji roszczeń.

W tym celu Administrator może przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane podczas sporządzania umowy takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, serię i numer dowodu, numer telefonu, dane dotyczące zakupionych usług.

3. Kontakt przez formularz kontaktowy oraz przedstawienie oferty handlowej.

Klienci mogą składać tzw. zapytanie ofertowe celem uzyskania informacji dotyczących dostępności terminów, cen oraz szczegółów dotyczących oferowanych usług. Aby skorzystać z tej opcji, klient będzie proszony o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Każdorazowy kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Analiza użycia strony        

Strona internetowa www.photofactory.pl korzysta z Google Analytics, usługi sieciowej od Google Inc. (”Google”). Google Analytics korzysta z ciasteczek – plików tekstowych zapisywanych na komputerze i pozwalających na analizę korzystania ze stron internetowych. Informacje uzyskane poprzez ciasteczka na temat tego, jak korzystasz ze strony (w tym adres IP) są przekazywane do serwera Google i są tam zapisywane. Google może korzystać z tych informacji celem analizy korzystania ze stron i tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatora.        

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google.        

5.Pliki Cookie                                                           

Strona internetowa wykorzystuje częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają na komputerze użytkownika żadnych szkód oraz nie zawierają wirusów. Cookies to małe pliki tekstowe  zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

V. Udostępnianie danych

Bazy danych są chronione przed wglądem osób trzecich. Dane gromadzone wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zleceń Jeżeli korzystasz z płatności kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie. Dane osobowe są przekazywane również dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Państwa zlecenia np. w celu wysłania paczki po wcześniejszym ustaleniu.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne. Po zrealizowaniu zlecenia twoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu i PESEL, będą przechowywane przez Administratora jeszcze przez okres 36 miesięcy od realizacji zamówienia dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Dodatkowo ze względu na obowiązujące przepisy prawa m.in. podatkowego, Państwa dane osobowe odnośnie realizacji zamówień będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami. Po tym okresie dane osobowe będą usunięte.

VII. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (studio@photofactory.pl) lub poczty tradycyjnej na adres:
ul. Krzysztofa Kolumba 5d/4, 70-035 Szczecin

Przysługujące Ci prawa:

  • Prawo do dostępu treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
  • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.